shopify analytics tool

Advokatbyrå Ch. Eriksson

Byrån är grundad år 1994 av advokat Christer Eriksson. Byrån har dock anor ända från 1940 talet emedan Christer Eriksson tillsammans med en kompanjon övertog advokat Lars Sundqvists byrå. Sundqvist hade i sin tur år 1949 övertagit Bror-Erik Uunilas advokatbyrå då Uunila utsågs till platschef för Schaumans fabriker i Jakobstad. 

Byrån har idag ett arbetsteam bestående av två advokater, Christer Eriksson och Thomas Lillqvist samt en sekreterare.

Byrån sköter alla typer av juridiska uppdrag, men en inriktning på affärs-, konkurs-, företagssanerings-, civilmåls-, arvsrätts-, familje- och brottmålsjuridik har dock skett.

Byrån verkar i ändamålsenliga egna utrymmen i Jakobstads centrum samt har för att effektivt kunna betjäna sina kunder en mottagningspunkt i Vasa centrum.

Byrån i Vasa är inte bemannad utan betjänar mot tidsbeställning.